Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2013

my-own-upper-east-side
20:37
9693 7879
Reposted byzupelniekolismadamebutterflynosiemkaKotokobealobsterborntomunch96
20:36
1838 1d17 420
Reposted fromamatore amatore viamissmaya missmaya
my-own-upper-east-side
13:33
2546 7ec4
Reposted fromhearted hearted viamadamebutterfly madamebutterfly

September 17 2013

my-own-upper-east-side
20:44
0869 5f1c 420
Reposted fromcountingme countingme viasummerwine summerwine
my-own-upper-east-side
20:35
bo jak z Tobą rozmawiam to mnie denerwujesz, a jak z Tobą nie rozmawiam to mnie denerwuje wszystko inne.
— odezwij się, proszę
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viasezamkowa sezamkowa
my-own-upper-east-side
20:35
7050 116d 420
Reposted fromnfading nfading viasummerwine summerwine
my-own-upper-east-side
20:32
2273 75dc 420
Reposted frommissdark missdark viasummerwine summerwine
my-own-upper-east-side
20:32

Nie ma nic gorszego, niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić Twoje życie.


— Grey’s Anatomy
my-own-upper-east-side
20:27
9991 ffd8 420
Reposted fromblackorchid blackorchid viajazzuj jazzuj
my-own-upper-east-side
10:27
my-own-upper-east-side
10:23
Reposted fromweightless weightless viamissmaya missmaya
my-own-upper-east-side
10:23
Co się polepszy, to się popieprzy.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromflorida florida viamissmaya missmaya
my-own-upper-east-side
10:21
my-own-upper-east-side
10:21
Wczoraj - pamiętam - myślałam, że jestem najszczęśliwszą osobą na całej Ziemi, w całej galaktyce, we wszystkim co Bóg stworzył. Czy to naprawdę było wczoraj, czy przed tysiącami lat świetlnych?
— 'Zapytaj Alice'
Reposted frommissmaya missmaya

September 16 2013

my-own-upper-east-side
20:31
8054 3be7 420
pożyczcie mi szczęścia, proszę
my-own-upper-east-side
09:23
Bo i dlaczego miałbyś to rozumieć? - powiedział. - Dlaczego miałbyś rozumieć mnie, kiedy ja sam nie rozumiem siebie?
— Marek Hłasko, "Palcie ryż każdego dnia"
my-own-upper-east-side
09:22
5134 9c42 420
Reposted fromflesz flesz viabumpy bumpy
my-own-upper-east-side
09:20
Reposted fromaglaja aglaja viabrokensmile brokensmile
my-own-upper-east-side
09:15
9261 bd65 420
Reposted fromchocoway chocoway viabrokensmile brokensmile
my-own-upper-east-side
09:15
5022 ff4f 420
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viathisnonsense thisnonsense
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl