Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2015

my-own-upper-east-side
17:25
0656 130a

December 31 2014

my-own-upper-east-side
15:02
6906 9953 420

December 27 2013

14:28
4946 5239 420
Reposted fromkasjencja kasjencja viamy-anxieties my-anxieties
14:28

October 26 2013

my-own-upper-east-side
16:43
9765 cf20 420
Reposted fromAgnese Agnese viayouaresonaive youaresonaive
my-own-upper-east-side
16:41
It's time to let it go, go out and start again
But it's not that easy.
— Kodaline-'High hopes'
my-own-upper-east-side
16:35
Człowiek jest do wszystkiego w stanie przywyknąć. Wytrzymuje ból, zrywa kontakt, zaczyna, zapomina, zdarza mu się zaprzepaścić największe namiętności. Ale czasami wystarczy byle głupstwo by się przekonać, że te drzwi tak na prawdę nigdy nie zostały zamknięte na klucz.
— Federico Moccia
Reposted fromnojka nojka viaBetterDays BetterDays

September 30 2013

my-own-upper-east-side
22:28
Wierzę, że jeszcze gdzieś się spotkamy

September 24 2013

23:09
3130 73cc 420
my-own-upper-east-side
23:08
To najstarsza historia świata.
Pewnego dnia masz siedemnaście lat, planujesz swoje “kiedyś”. A potem tak cicho, że nawet nie zauważasz, „kiedyś” staje się „dzisiaj”. A potem „kiedyś” staje się „wczoraj”.
I to jest twoje życie.
— Nathan Scott, One Tree Hill
my-own-upper-east-side
23:07
4813 6d05 420
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viabrokensmile brokensmile

September 23 2013

my-own-upper-east-side
17:44
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,
a to co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viaunni unni
my-own-upper-east-side
17:44

September 19 2013

17:37
9805 02a4 420
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamirabell mirabell
my-own-upper-east-side
17:04
0501 cebb 420
Reposted fromdajryjka dajryjka viacoeurdecaffe coeurdecaffe
my-own-upper-east-side
16:21
my-own-upper-east-side
16:20
5508 8ab2 420
Reposted bynosiemkacoeurdecaffekoloryzacjaCarpeDiem16fuuuuuuuuuu
my-own-upper-east-side
11:24
0148 a782 420
my-own-upper-east-side
11:24
Gdy pokłócisz się z osobą na której ci za­leży każdy dzień trwa jak­by miesiąc. I ta nadzieja i niepokój czy wszys­tko wróci do wcześniej­sze­go stanu.
— oczekiwanie
11:23
1611 cef9 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl